Purvu noslēpumi (2013)

Stāsts par vienu no interesantākajiem un īpatnējakaiem Latvijas biotopiem. Filmu var noskatītie.

Dāvis Drazdovskis, Ieva Goba, Kaspars Goba, Lelde Goba

Dabiski augstie purvi ir viens no Eiropā retākajiem un apdraudētākajiem biotopiem. Purvs ir ne tikai ainaviski skaista pastaigu un ogošanas vieta, tajā mājo arī daudzi reti augi un dzīvnieki. Latvija vēsturisku un ģeogrāfisku apstākļu dēļ var lepoties ar salīdzinoši lielu purvu biotopu platību. Tomēr pēdējās desmitgadēs veiktā purvu nosusināšana, kūdras ieguve, mežu stādīšana un zemes rekultivācija tos ir nelabvēlīgi ietekmējusi, tādēļ ir svarīgi saglabāt un atjaunot esošos augstos purvus.

Filmā redzēsiet, kā veicās Latvijas zinātniekiem pētot purvus un īstenojot to aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus četrās NATURA 2000 vietās – dabas liegumos “Aizkraukles purvs un meži” Aizkraukles novadā, “Aklais purvs” Jaunjelgavas novadā, “Rožu purvs” Salas novadā un “Melnā ezera purvs” pie Rīgas.

Filma tapusi Eiropas Komisijas līdzfinansētā LIFE+ projektā “Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā”. Projektu īsteno Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu un nodibinājumu ELM MEDIA. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un SIA “Rīgas meži”.