Dzīvība purvā (2008)

Stāsts par zinātnieku centieniem izpētīt un aizsargāt purvu biotopus, kas mūs padara unikālus Eiropas mērogā.

Režisors: Kaspars Goba
Scenārija autors: Maija Medne
Operatori: Dāvis Drazdovskis, Kaspars Goba, Marģeris Eglītis, Agris Birzulis

Latvijas purvi zināmā mērā ir pielīdzināmi Dziesmu svētkiem vai Dainu skapim, jo ir viena no tām izcilajām un nepelnīti nenovērtētajām Latvijas bagātībām, kas mūs padara unikālus Eiropas un pasaules acīs. Dabiski purvi šobrīd klāj 5% no Latvijas teritorijas, un tie sākuši veidoties pirms vairāk nekā desmit gadu tūkstošiem. Uz industriālās Eiropas fona Latvijas purvi pieder pie dabas daudzveidības ziņā visbagātākajiem, ļaujot sastapt daudzas retas un Eiropā gandrīz pilnībā izzudušas augu un dzīvnieku sugas.

Filma seko zinātnieku centieniem izpētīt un aizsargāt unikālos purvu biotopus Cenas tīrelī pie Rīgas, Stiklu un Klāņu purvos Ziemeļkurzemē, kā arī Vesetas palienes purvā.

Filma veidota sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu Eiropas Komisijas LIFE-Daba projektā “Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” ar Rīgas Mežu aģentūras un Ventspils rajona padomes finansiālu atbalstu.