Dzīve kustībā

DZĪVE KUSTĪBĀ ir nodibinājuma Elm Media un Bergenas starptautiskā filmu festivāla sadarbības projekts.

Neskatoties uz ilggadīgo Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību kultūras jomā, starpkultūru dialogs starp abām valstīm joprojām ir maz attīstīts un pieejams tikai ierobežotam sabiedrības lokam (mākslas, augstākās izglītības, zinātnes jomā strādājošiem). Plašākā sabiedrība informētības līmenis par dzīvi otrā valstī ir salīdzinoši zems un balstīts uz stereotipiem – ka norvēģi ir bagāti, un latvieši dzīvo Austrumeiropas nomalē un dodas uz Norvēģiju strādāt mazkvalificētus darbus.

Izmantojot Latvijas un Norvēģijas fotogrāfu un antropologu radošo potenciālu, ir radīta ceļojošā izstāde “Dzīve kustībā” par Norvēģijā dzīvojošiem latviešiem un Latvijā dzīvojošiem norvēģiem. Izstādē ir apkopoti fotoportreti un cilvēku dzīvesstāsti, lai kliedētu stereotipus un radītu patiesāku priekšstatu par līdzcilvēkiem.

Projekta laikā fotogrāfi portretēja dažādu sociālo grupu pārstāvjus, un caur viņu portretiem parādīs dažādus dzīvesveidus un abu kultūru savdabību. Bet antropologi, kā cilvēki uztver piederību kādai kultūrai (vai viņi jūtas tuvāki mītnes zemes vai ārzemju kultūrai) un kā viņi to kopj. Ar rezultātiem var iepazīties “Dzīve kustībā” mājaslapā.

Projekts “Dzīve kustībā” tiek finansēts ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas  LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” atbalstu (Kopējā līguma summa 80 491,94 EUR no kuriem 89,44% ir EEZ un valsts budžeta līdzfinansējums ( no tiem 85% EEZ un 15% valsts budžets). Projekta numurs EEZLV04/GSKA/2013/32. http://eeagrants.org