Palu zeme Dviete

Domāt skola

Pirmie (2013)

Melnbaltās fotogrāfijas meistarklase

   

Dzīve kustībā

Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas

Gaujas nacionālais parks

Ķemeru nacionālais parks

Rāznas nacionālais parks

Slīteres nacionālais parks

Purvu noslēpumi (2013)

Saldumu pilsēta (2010)

HOMO@LV (2010)

Pieci stāsti par dabu (2009)

Dzīvība purvā (2008)

Seda. Purva ļaudis (2004)

Engure. Jūras dāvātais ezers (2006)

Zaļā pilsēta (2003)